Tepelná čerpadla obecně

příkladové instalace

Princip funkce

Stejně jako chladnička, která odebírá teplo potravinám a předává teplo do vzduchu zadní stranou (černou mřížkou). Tepelná čerpadla pracují stejně, ale provedení je jiné. Ochlazují venkovní vzduch, půdu nebo vodu a tak získávají teplo pro náš dům. Nestává se tak samovolně. V případě tepelného čerpadla se teplo z relativně chladného místa převádí – přečerpává – na vyšší teplotní hladinu pomocí kompresoru, který je poháněn elektřinou. Teplo je odebíráno "pracovní látkou" (chladivo R407C, ..), která má nízkou teplotu varu. Kapalná pracovní látka se po odebrání tepla z tepelného zdroje (půda, vzduch, voda) vypaří a opustí výparník v plynném stavu. Následně pracovní látka v plynném stavu vstupuje do kompresoru, kde se zvyšováním tlaku ohřeje. Zahřátý plyn vstupuje do kondenzátoru a odevzdává teplo topné vodě. Během tohoto procesu pracovní látka kondenzuje a stává se znovu kapalnou. Nakonec pracovní látka projde přes expanzní ventil, kde se sníží její stále vysoký tlak a teplota. Tepelné čerpadlo slouží k vytápění bytových prostor, pro ohřev TUV – teplé užitkové vody, bazénu, skleníku atd….

Země/Voda

Tepelná čerpadla země/voda.

Vzduch/Voda

Tepelná čerpadla vzduch voda.