Velké objekty

Instalace Tepelných čerpadel jako zdroje tepla a ohřevu teplé užitkové vody pro velké objekty. Tepelná čerpadla nahrazují nebo doplňují provozně nákladné Centrální zásobování teplem (CZT), plynové kotelny a jiné běžně používané zdroje tepla. Úspora provozních nákladů oproti CZT běžně dosahuje 50 – 80 %. Návratnost investice je obvykle 4 – 8 roků.

Jednotlivé instalace ve velkých objektech jsou individuální záležitostí. Pro každou instalaci provádíme analýzu stavu a možných řešení. Nejsme vázáni jedním systémem (zem / voda, vzduch / voda) ani jedním výrobcem tepelného čerpadla. Řešení postavené na Tepelných čerpadlech rovněž není vhodné pro všechny případy, objektivně vyhodnotíme nejlepší zájem investora. Součástí řešení je projektová dokumentace.

V současné době je možno využít dotace pro bytové domy z dotačního titulu IROP a Nová zelená úsporám; využijte našich zkušeností.

Instalace jsou napojeny na náš on-line monitoring, provádíme vzdálenou servisní správu. Řídící systém sám hlásí vzniklé chyby pomocí Emailu a SMS. Jednoduchá obsluhu pro správce nebo investora. Automatické reporty o spotřebě celého systému a jednotlivých bytových jednotek.

Instalace provádíme sami včetně návazných systémů – elektroinstalace, vzduchotechnika, topení, solární systém, bivalentní zdroj.

Jako bivalentní zdroj (velký význam u vzduchových tepelných čerpadel) může být použito – stávající CZT, Plynový kotel, Kotel na pelety, Elektrický kotel

Block System

Pro velké kotelny a TZB.

Energetické moduly spojeny do kaskády.

Variabilita, čistý design bez viditelných spojů a trubek.

image description

Smart Control

Řídící modul pro ovládání velkých instalací Tepelného čerpadla, Kotelny, VZT a jiných TZB.

image description
  • Uživatelské rozhraní dotykový displej 4,3“
  • PC, Android, iPhone
  • Vzdálená správa, trvale napojeno na online monitoring
  • Hlášení poruchových stavů – SMS, Emai
  • Měření energií
  • Automatické rozúčtování
  • až 99 topných okruhů a 250 topných zón