NZÚ podporuje fotovoltaické elektrárny postavené na střeše domu v rozsahu 35 – 100.000 Kč. Pořízení takové elektrárny je zvlášť výhodné pokud je zároveň nainstalováno tepelné čerpadlo. To samo o sobě ještě nezaručuje efektivitu provozu, protože i tato běžně udělaná instalace spotřebuje doma jen asi 50% vyrobené elektřiny. Výkupní cena je minimální a tak uživatel dosahuje jen poloviční efektivity. Pro maximální ziskovost celou instalaci dodáváme se systémem Sun Control, který se umí chovat inteligentně, tj. zná předpověď počasí, v řádu milisekund kontroluje spotřebu domácnosti a aktuální výrobu z FVE, rozděluje vyrobenou elektřinu podle aktuální výhodnosti, pozná, kdy si natopit do zásoby, kdy počkat na slunce a nebo na lepší počasí, umí přímo pracovat s frekvencí kompresoru tepelného čerpadla a tím přizpůsobit běh aktuálním slunečním podmínkám, včetně predikce mraků, atd. Výsledkem je 95% spotřeba vyrobené elektřiny přímo doma.